ریراندر (گردکن)

ریراندر (گردکن)

دوشنبه 24 خرداد 1395 ساعت 13:20 alborzfusion
چاپ

 

 

 

 

 

جهت گرد کردن لوله اسکوییز شده و یا دوپهن شده مورد استفاده قرار میگیرد.

ابعاد مطابق استاندارد - تک سایز و در سایز های متفاوت

آخرین به روز رسانی ( يكشنبه 30 خرداد 1395 ساعت 10:36 )